24 ตุลาคม 2555 เวลา 12:17 น.
 
 
 
 
ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต กับสปริงนิวส์ได้ทาง fb.com/SpringNewsTV