ติดต่อโฆษณา โทร. 086-989-1967

8เดือนยอดธุรกิจเลิกกิจการพุ่ง16%

11 กันยายน 2555 เวลา 10:45 น.
 

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลเลิกกิจการทั่วประเทศ เดือนสิงหาคม 2555 มีจำนวน 1,354 ราย เพิ่มขึ้น 12% เทียบกับการจดทะเบียนเลิกเดือนสิงหาคมปีก่อน ที่มียอดจดทะเบียนเลิก 1,204 ราย แต่เมื่อเทียบกับกรกฎาคมปีเดียวกัน ลดลง 3% ที่มีการจดทะเบียนเลิก 1,402 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนเลิกเดือนสิงหาคมประมาณ 6,005 ล้านบาท ส่งผลให้ช่วง 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม) ปี2555 มีธุรกิจจดทะเบียนเลิกแล้ว 8,333 ราย เพิ่มขึ้น 16% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็น 19% ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 142 ราย บริการนันทนาการ จำนวน 69 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 56 ราย ส่วนสาเหตุที่มีการจดทะเบียนเลิก สัดส่วน 60% เป็นผลมาจากเจ้าของกิจการเสียชีวิต ธุรกิจขัดแย้ง และธุรกิจไม่ได้โควตางาน เช่น กิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีการจดทะเบียนเลิก เพราะไม่ได้โควตาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และอีก 40% มาจากธุรกิจประสบปัญหาขาดทุนทำให้ต้องเลิกกิจการ

 
 
ทันเหตุการณ์ เห็นอนาคต กับสปริงนิวส์ได้ทาง fb.com/SpringNews19
SpringNews